مجری و ارائه کننده خدمات صنعت ساختمان(ابنیه_تاسیسات_راهسازی_کشاورزی)

-انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی ، آجری ، سنگی ، بتنی ،

فلزی و نظایر آن می باشد

- انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط

 انتقال (آب ، نفت ، گاز ) شبکه گاز رسانی، تأسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی ،

-سیستم های سرد کننده ساختمان

- تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب گاز برق و فاضلاب )انتقال زباله

- تأسیسات وتجهیزات  تصفیه خانه های آب و فاضلاب

-وسایل انتقال ( آسانسور ، پله برقی و ....)

-سیستم خبر وهشدار دهنده ، تجهیزات آشپزخانه ، سلف سرویس و رخت شو خانه

-سیستم های ارتباطی ، شبکه های رایانه ایی ساختمان

- ماسه پاشی ( سند پلاست )حفاظت کاتودی ، پوشش( لاینینگ)& ایستگاههای پمپ پاژ و نظایر آن 

- انجام کلیه امور طراحي سازه ومتره وبراورد ومشاوره در زمينه نوسازي و معماري داخلي وخارجي ساختمان

-آموزش كليه دروس و نرم افزارهاي روز صنعت ساختمان

 

- انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به راهسازی و آبیاری و زهکشی

- انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به نقشه برداری

- انجام کلیه امور خریدو فروش مربوطه ساختمانی وصنعتی

 

 

آدرس دفتر مركزي:خراسان شمالی -اسفراین- خیابان معلم کوی پردیس  

شماره تماس:8 0915576403 تلفكس:۰۵۸۵۷۲۳۲۳۱۱

ABS_CO88@YAHOO.COM

AZIN_BORJ88@yahoo.com

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:1  توسط ابراهیمی کیا | 

متراکم کردن بتن

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

٧٤

فصل هشتم متراکم کردن بتن

٧٥

پس از جاگذاری بتن، باید حبابهای هوای ناخواسته با عمل تراکم حذف و یا کم گردد تا حداکثر

چگالی در بتن حاصل شود . مقدار هوای محبوس بستگی به کارایی بتن دارد . بتن با کارایی کم، هوای

حبس شده بیشتری دارد، به همین دلیل برای بتن با اس لامپ کم ، نیاز به تراکم بیشتر ی احساس می شود.

وجود حبابهای هوا باعث کاهش مقاومت بتن، افزایش نفوذپذیری بتن وکاهش مقاومت پیوستگی بین

.( میلگرد و بتن می شود (شکل 1

شکل 1 اثر تراکم در حذف یا کاهش منافذ

برای تراکم بتن می توان از دو روش زیر استفاده نمود:

تراکم دستی 􀁹

تراکم مکانیکی 􀁹

استفاده از لرزاننده یا (S2 , S موثرترین روش تراکم بتن با کارایی متوسط (اسلامپ رده های 3

ویبراتور است ، زیرا بتن های خیلی سفت به فشار و بتن های شل به لرزش حساس هستند . عمل لرزاننده

باعث کاهش اصطکاک داخلی بین سنگدانه ها می شود تا آنها به یکدیگر نزدیک شده و حبابهای هوا به

سطح برسند . در ابتدای عمل تراکم، سنگدانه های درشت از لرزاننده دور م یشوند، زیرا جرم سنگدانه های

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

٧٦

درشت بیشتر از سنگدانه های ریز است . پس از برخورد سنگدانه های درشت، ملات شروع به جاری شدن

بین سنگدانه ها می کند.

1-8 تراکم دستی

در کارهای کوچک و محدود که امکان استفاده از لرزاننده ها و وسایل مکانیکی وجود ندارد می توان برای

تراکم بتن از وسائل دستی به شرح زیر استفاده کرد:

به بالا)، می توان با S الف - در مخلوط های خمیری و روان (با اسلامپ بیش از 50 میلی متر ، رده 2

اجازه دستگاه نظارت از میله فولادی (تخماق، کوبه ) یا وس ایل مشابه برای تراکم بتن استفاده نمود . میله

بایستی به اندازه کافی وارد بتن شود تا بتواند ب ه راحتی به انتهای قالب یا انتهای لایه مربوط به همان

بتن ریزی برسد، ضخامت میله بایستی چنان انتخاب شود که به راحتی از بین میلگردها عبور نماید.

.( ب - با عملیاتی شبیه بیل زنی می توان ظاهر سطوح بتنی قالب گیری شده را بهتر کرد (شکل 2

یک وسیله بیل مانند باید مکرراً به درون بتن و در مجاورت قالب فرو برده و بیرون آورده شود . این عمل ،

درشت دانه های بزرگتر را وادار می سازد تا از قالب رانده شود و حبابهای هوای محبوس بتواند بالا بیاید . در این

0/ خصوص باید دقت کرد تا به وضعیت میلگردها و قالبها آسیبی نرسد . در این حالت، ضخامت بتن حدود 3

متر توصیه م یشود.

می توان از تخماق سر پهن با ( S پ - در مخلوط های سفت (اسلامپ کمتر از 50 میلیمتر، رده 1

0 متر محدود م یشود. / 0 تا 2 / مقطع دایره و یا مربع استفاده نمود. در این حالت، ضخامت هر لایه به 15

0 متر م یتوان از ماله چوبی و اعمال ضربه به / ت - برای تراکم بتن دالهایی با ضخامت کمتر از 15

سطح بتن استفاده نمود.

فصل هشتم متراکم کردن بتن

٧٧

شکل 2 استفاده ا ز یک وسیله میله ای و یا بیل مانند برای تراکم بتن

2-8 تراکم مکانیکی (لرزاننده ها)

متراکم کردن بتن، با وسا یل مکانیکی مناسب ترین روش برای تراکم بتن است. معمولترین نوع وسایل

مکانیکی، ویبر اتور یا لر زاننده د اخلی (خرطومی) است. هر چند ، در مواردی که تراکم میلگرد زیاد است

می توان از لرزاننده های قالب نیز استفاده نمود.

لرزاننده خرطومی از یک محرک انعطاف پذیر (در درون پوشش ) که سبب چرخش میله م رک زی

می شود، تشکیل شده است (شکل 3). بر اثر چرخش میله مرکزی، یک قطعه فلزی که به میله متصل

است به پوشش فلزی ضربه می زند که سبب لرزاندن آن م ی گردد . لرزاننده ها بر اساس قطر آن ،

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

٧٨

طبقه بندی می شوند، لرزاننده هایی با قطر 15 سانتیمتر موجود است، اما معمولاً در کارگاه های ساختمانی،

7 سانتیمتر به کار گرفته می شود. / 2 تا 5 / قطر 5

شکل 3 جزئیات لرزاننده خرطومی

در هنگام استفاده از لرزاننده خرطومی باید موارد زیر رعایت گردد:

الف - برای اجتناب از حبس هوا، لایه بتن باید دارای ضخامت کم و نازک باشد، ولی در هر صورت

لایه نباید کمتر از 150 میلیمتر یا سه برابر حداکثر اندازه سنگدانه بتن باشد. معمولاً حداکثر ضخامت

لایه 500 تا 600 میلیمتر است.

ب - معمولاً زمان کافی برای اعمال لرزش با لرزاننده خرطومی بین 5 تا 15 ثانیه است . اما مدت

زمان دقیق باید بر اساس ظاهر شدن شیره بت ن بر سطح و تغییر صدای لرزاننده تعیین شود . اگر زمان

لرزاندن کم باشد ، سنگدانه ها حرکت می کنند، اما ملات فرصت کافی برای جاری شدن ندارد و بتن

متخلخل می شود. اگر زمان لرزاندن زیاد باشد، مقدار زیادی شیره بتن به سطح آمده که باعث جداشدگی

در بتن و ایجاد ترک و کاهش مقاومت سطح بتن و کرمو شدن قسمت های زیرین بتن می شود.

پ - برای حذف م ؤثر هوا، ویبراتور باید سریعاً به داخل بتن وارد گردد و با حرکت ملایم بالا -پایین ،

ویبراتور به آهستگی خارج شود . نفوذ سریع ویبراتور سبب می شود تا بتن به طرف بالا و خارج از قالب

حرکت کرده و هوا خارج می گردد. در زمانی که ویبراتور به آهستگی خارج می شود، هوای بالای ویبراتور

به طرف بالا رانده می شود و از طرف دیگر ، باعث جاری شدن ملات ب ه صورت یکنواخت می شود. ضمناً

در بتن های سفت جای میله ویبراتور به این ترتیب پر م یشود.

ت - لرزاننده باید به صورت عمودی و در فواصل یکنواخت به داخل بتن فرو برده شود و از خواباندن

0 متر و قطر / لرزاننده به صورت کاملاً مایل یا افقی پرهیز گردد ، مگر برای دال ها با ضخامت بیش از 1

شفت مرکزی

قسمت مرتعش شونده پوشش

اتصال به موتور

فصل هشتم متراکم کردن بتن

٧٩

خرطومی مناسب . فواصل مورد نظر بر اساس شعاع عمل لرزاننده تعیین می شود. از طرف دیگر، شعا عهای

1 برابر شعاع عمل لرزاننده / عمل باید تا چند سانتیمتر یکدیگر را پوشش دهند . معمولاً این فاص له 5

توصیه می شود. این فاصله برای ل رزاننده های تا قطر 75 میلیمتر بین 150 تا 500 میلیمتر است و به قطر

لرزاننده و نوع بتن مورد استفاده بستگی دارد (شکل 4 و 5). محدوده شعاع عمل لرزاننده در جدول 1

مشاهده می شود.

الف )

ب )

شکل 4 همپوشانی، شعاع عمل ویبراتور و انجام شدن ویبره به صورت عمودی

(تعیین فواصل نفوذ ویبراتور)

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

٨٠

شکل 5 استفاده از ویبراتور برای متراکم نمودن بتن

ث - هنگامی که لایه قبلی بتن ، حالت خمیری دارد و هنوز به مرز گیرش اولیه آن نزدیک نشده

.( است، لرزاننده باید به مقدار 50 تا 100 میلیمتر به داخل لایه قبلی نفوذ کند (شکل 5 و 6

شکل 6 نفوذ ویبراتور به لایه قبلی

ج - لرزاننده نباید با سطح قالب و میلگرد تماس داشته باشد، زیرا ممکن است باعث صدمه زدن به

سطح قالب شود و یا سبب لرزش میلگردها در بتن قبلی که در حال گیرش می باشند، گردی ده و موجب

فصل هشتم متراکم کردن بتن

٨١

کاهش پیوستگی بتن و میلگرد شود . همچنین لرزش قالب در قسمتهایی که بتن آن در حال گیرش است

می تواند به نمای قسمت سطحی آسیب برساند.

چ - لرزاننده نباید برای حرکت جانبی و هل دادن بتن استفاده گردد، زیرا سبب جداشدگی اجزای

مخلوط بتن می شود. برای صاف و تراز کردن سطح بتن می توان لرزاننده را به وسط ت وده بتن داخل کرده

تا بتن هموار گردد و از هر گونه حرکت جانبی اجتناب شود . در صورتی که ضروری باشد تا با ویبراتور

جابجایی انجام شود، در شکل 7 نحوه صحیح نشان داده شده است.

شکل 7 نحوه صحیح جابجایی بتن با ویبراتور

ح - به عنوان یک قانون کلی، هر چه سنگدانه ها بزرگتر باشند و کارایی (اسلامپ) کمتر باشد، نیاز به

2 سانتیمتر برای مقاطع پر میلگرد و کوچک / ویبراتوری با قطر بزرگ احساس می شود. معمولاً قطر 5

استفاده می شود. در چنین موارد ی، دامنه نوسان ویبراتور کم بوده و قدرت تراکم نسبتاً کاهش می یابد. در

جدول 1، اطلاعات کلی م ربوط به بازده و کاربرد انواع لرزاننده های داخلی داده شده است . مقادیر جدول

تقریبی است . لازم است قطر و قدرت لرزاننده با توجه به کارایی بتن، حداکثر اندازه سنگدانه ها و ابعاد

قالب و حجم بتنی که در هر نوبت ریخته می شود، انتخاب گردد.

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

٨٢

جدول 1 اطلاعات مربوط به بازده و کاربرد انواع لرزاننده های داخلی

گروه

قطر

لرزاننده

(سانتیمتر)

بسامد

(دور در

دقیقه)

دامنه

نوسان

(سانتیمتر)

شعاع

عمل

(سانتیمتر)

حجم

بتن ریزی

به ازای هر

لرزاننده

کاربرد

9000 تا 2-4 1

0/8-4 8-15 0/4-0/08 15000

برای بتن های خمیری و روان و

دراعضای نازک و اعض ای

پیش تنیده و نمونه های

آزمایشگاهی

8500 تا 3-6 2

2/3-8 13-25 0/05-0/10 12500

بتن خمیری برای دیوارهای

نازک،تیرها،شمع های پیش ساخته،

ستونها و دالهای نازک

8000 تا 5-9 3

4/6-15 18-36 0/06-0/13 12000

برای بتن نسبتاً خمیری (کمتر از

8 سانت اسلامپ )،در اعضای

عمومی، مانند

دیوارها،ستون،تیرهاودالهای

ضخیم

7000 تا 8-15 4

11-31 30-51 0/08-0/15 10500

برای بتن ریزی حجیم و اعضای

سازه ای با اسلامپ 0 تا 5

سانتیمتر که کمتر از 3 متر مکعب

بتن در هر نوبت ریخته م یشود

5500 تا 13-18 5

19-38 40-61 0/10-0/20 8500

برای بت نریزی حجیم، مانند

سدها،دیوارهای ضخیم و

ستون های پله ا که در هر نوبت

بیش از 3 مترمکعب ریخته

می شود

3-8 تراکم مجدد

معمولاً تراکم مجدد 1 تا 2 ساعت پس از تراکم اولیه و قبل از اینکه بتن به مرز گیرش اولیه ن زدیک

شود، انجام می گردد. این عمل برای بهبود تراکم ، پیوستگی بتن و میلگرد، کاهش ترک خوردگی و منافذ

ناشی از جمع شدگی و آب آوری بویژه در مورد بتن هایی با اسلامپ بیش از 75 میلیمتر مفید است .

بنابراین، تراکم مجدد برای تولید بتن با کیفیت بهتر، مورد استفاده قرار م ی گیرد. اما اگر با تأخیر زیاد و در

حین گیرش اولیه انجام شود، سبب صدمه زدن به بتن و کاهش مقاومت می شود. به هر حال تأخیر در

فصل هشتم متراکم کردن بتن

٨٣

تراکم مجدد به دمای بتن و محیط مجاور و نوع سیمان و بتن بستگی دارد . لرزش مجدد برای بتن هایی

که به خوبی متراکم شده است توصیه نمی شود و ممکن است ( S با اسلامپ کمتر از 50 میلیمتر (رده 1

آثار زیانباری داشته باشد.

شکل 8، یک نمونه از تراکم نامناسب بتن را نشان می دهد.

شکل 8 نمونه ای از نحوه نا مناسب تراکم بتن

فصل نهم پرداخت سطح بتن

٨٥

9

پرداخت سطح بتن

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

٨٦

فصل نهم پرداخت سطح بتن

٨٧

معمولاً پرداخت سطح بتن، بلافاصله پس از اتمام بتن ریزی و تراکم بتن انجام می شود . روش

پرداخت اثر مهمی در مقاومت فشاری، نفوذپذیری و مقاومت سایشی لایه سطحی بتن دارد . مراحل

پرداخت سطح به شرح زیر است :

شمشه یا تراز کردن 􀁹

تخته ماله کشی با تخته ماله دستی بلند و کوتاه 􀁹

ماله کشی 􀁹

پرداخت نهایی 􀁹

هدف و نحوه صحیح مراحل مختلف پرداخت در این بخش شرح داده شده است:

1-9 شمشه یا تراز کردن

شمشه کاری روندی برای حذف بتن اضافی و تراز کردن سطح بتن در ارتفاع یا تراز مورد نظر است. این

عمل ب اید بلافاصله پس از بتن ریزی و تراکم انجام پذیرد . وسیله ای که برای شمشه گیری استفاده

می شود، شمشه یا شابلون ساخته شده از چوب ، آلومینیوم یا آلیاژ منیزیم است . در هنگام شمشه کاری،

شمشه بر روی سطح بتن باید به صورت اره ای حرکت داده شود و درهر حرکت، مسافت کوتاهی به طرف

جلو منتقل گردد . بنابراین، بتن اضافی (بالاتر از سطح تراز ) در جلو شمشه جمع شده و سپس قسمت هایی

که پایین تر از سطح تراز است توسط بتن جمع آوری شده در جلو شمشه پرشده و سطح بتن تراز

.( می گردد(شکل 1

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

٨٨

شکل 1 استفاده از شمشه برای تراز کردن سطح یک دال

در هنگام حرکت شمشه به طرف جلو باید مقدار مسافت طی شده بسیارکوتاه باشد تا شمشه سبب

آسیب دیدگی سطح بتن نگردد . در بعضی موارد، شمشه مجهز به ویبره است و عمل تراز کردن همزمان

.( با تراکم بتن (فقط برای دالهای کف) انجام می شود (شکل 2

شکل 2 استفاده از شمشه های دارای ویبره برای تراز کردن و

متراکم نمودن سطح، به صورت همزمان

فصل نهم پرداخت سطح بتن

٨٩

2-9 تخته ماله کشی با تخته ماله دسته بلند و کوتاه

1 متر / تخته ماله دسته بلند قطعه ای مستطیلی شکل به عرض تقریبی 200 میلیمتر و به طول 1 تا 5

که دسته ای به طول 1 تا 5 متر به آن متصل است (شکل 3). منظور از عمل تخته ماله کشی با تخته ماله

دسته کوتاه ، مانند تخته ماله دسته بلند است و فقط دسته آن کوتاهتر می باشد. بنابراین معمولاً فقط یکی

از آنها در عملیات پرداخت به کار گرفته می شود. اگر س طح بتن بزرگ بوده ، و لی تمام سطح بتن در

دسترس نباشد، تخته ماله دسته بلند مناسب تر است و بالعکس تخته ماله دسته کوتاه در س طوح محدود و

کوچک کاربرد بهتری دارد . باید توجه داشت که دسته بلند تخته ماله ازدقت کار می کاهدو فقط در

سطح های وسیع به ناچار به کار می رود. معمولاً تخته ماله دسته کوتاه 70 تا 100 میلیمتر عر ض و 150

تا 200 میلیمتر طول دارد و دسته ای کوتاه بر روی آن نصب شده است.

معمولاً جنس تخته ماله از چوب، آلیاژ آلومینیوم و یا منیزی وم است . برای بتن معمولی نوع چوبی بهتر

است زیرا چوب ، ملات (خمیر سیمان و ماسه ) را بر سطح حرکت داده و در نتیجه سطح بتن به صورت با ز

باقی مانده و آب آوری شدت نمی یابد. درمواردی که بتن از نوع سبک است و یا چسبنده باشد، باید از

تخته ماله از نوع آلیاژ منیزیوم استف اده گردد . تخته ماله منیزیمی فقط خمیر سیمان وماسه بسیار ریز

موجود در سطح را حرکت می دهد و انرژی کمتری صرف ماله کشی می شود و همچن ین سطح بتن

گسیخته نمی گردد. هنگامی که برای بتن با وزن مخصوص (چگالی ) معمولی از تخته ماله منیزی ومی

استفاده می شود بهتر است که اولین ماله کشی با ماله چوبی باشد تا سطح نیمه بسته بتن باز گردد ، زیرا

تخته ماله منیزیومی سطح بتن را مسدود می کند.

شکل 3 تخته ماله کشی با تخته ماله دسته بلند

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

٩٠

عمل تخته ماله کشی باید بلافاصله پس از شمشه کردن صورت گیرد و قبل از آنکه آب آوری در

سطح بتن مشاهده گردد، باید به اتمام برسد . به طور کلی عمل پرداخت که در هنگام آب آوری انجام

می پذیرد سبب جدا شدن لایه سطحی بتن م ی گردد و این نکته باید ب ه عنوان یک اصل در عملیات

پرداخت سطح بتن مورد توجه قرار گیرد. تخته ماله کشی به دلایل زیر استفاده م یشود:

حذف لبه های باقی مانده از عمل شمشه کاری 􀁹

پر کردن منافذ 􀁹

3-9 ماله کشی

پس از تعبیه درزها، سطح بتن باید ماله کشی شود، ماله کشی به علل زیر انجام می گیرد :

فرو بردن سنگدانه های درشت به درون بتن

حذف ناهمواری ها ومنافذ باقی مانده و ایجاد یک سطح کاملاً هموار

تراکم سطح بتن

ماله به صورت ن وع دستی و مکانیکی موجود است . ماله دستی از جنس چوبی، آلومینیومی و منیزیومی

است. ماله آلومینی ومی و منیزی ومی راحت تر در سطح بتن حرکت می کنند، در این صورت، از مقدار انرژی

مورد نیاز کاسته می شود. برای ماله کشی بتن حباب دار (به علت استفاده از ماده افزودنی حباب ساز )

استفاده از ماله فلزی ضروری است، زیرا ماله چوبی بر سطح بتن چسبیده و سبب خرابی سطح می گردد.

عرض ماله دستی باید ب ه صورت کاملاً افقی (بدون ایجاد زاویه ) بر روی سطح بتن قرار داده شود و

آن را ب ه صورت اره ای و قوسی حرکت داده تا منافذ پر شده و سطح بتن کاملاً هموار گردد . ماله کشی

سبب می شود تا سطح بتن هموار شده (ولی صاف نمی شود) و مقاومت مناسبی در مقابل لیز خ وردن ب ه

وجود آید و معمولاً به عنوان پرداخت نهایی تلقی می گردد. ماله کش ی با دستگاه مکانیکی نیز امکان پذیر

است. دستگاه ماله کشی شامل یک محور عمودی است که به آن چند پره به شکل ماله متصل است و

.( حرکت دورانی پره ها سبب هموار شدن سطح بتن م یگردد (شکل 4

فصل نهم پرداخت سطح بتن

٩١

شکل 4 مرحله ماله کشی

4-9 پرداخت نهایی

بعد از عمل ماله کشی می توان با ابزارهای دستی یا مکانیکی مخصوص پرداخت نهایی، سطح بتن را

کاملاُ صاف نمود . مرحله پرداخت نهایی بلافاصله بعد از ماله کشی و با ابزار دستی یا ماشین انجام

می پذیرد. ابزار دستی که برای پردا خت نهایی استفاده می شود(شکل 5)، یک صفحه فولادی پهن به ابعاد

400 میلیمتر است . استفاده از صفحه فولادی با ابعاد کوچکتر برای مرتبه دوم و یا سوم پرداخت ×100

نهایی اشکالی ندارد . در بعضی موارد (مانند داله ا)، پرداخت نهایی با دستگاه مکانیکی انجام می شود . این

دستگاه مشابه ماله دستی است، تنها تفاوت آن، ابعاد کوچکتر پره ها و امکان تغییر و فشار بر روی

آنهاست. در مرحله اول پرداخت، پره ها به صورت مستقیم و در مراحل بعدی، به زاویه پره ها افزوده می

.( شود (شکل 6

باید توجه داشت ب ا پرداخت نهایی ، از مقاومت لغزش سطح بتن کاسته م ی شود، اما مقاومت سایش

سطح افزایش می یابد. بنابراین اگر مقاومت سایش ی بتن در حد نسبتاً زیاد ضروری است باید حداقل یکبار

نسبت به پرداخت نهایی اقدام گردد و باافزایش تعداد عمل پرداخت نهایی، مقاومت سایش افزایش

می یابد. اما اگر مقاومت لغزشی اهمیت بیشتری دارد، باید مرحله پرداخت نهایی حذف گردد.

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

٩٢

شکل 5 پرداخت نهایی با ابزار دستی

شکل 6 پرداخت نهایی با ابزار مکانیکی

فصل نهم پرداخت سطح بتن

٩٣


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 1:54  توسط ابراهیمی کیا | 

فصل دوم توزین و پیمانه کردن اجزای مخلوط ٢٥ 3 100 (1+ 2.7−4.2 ) = 886.5 kg /m 900 = وزن ماسه در حالت موجود × 3 100 (1+ 1.5−2.5 ) = 914.8 kg /m 924 = وزن شن در حالت موجود × 175+ = آب مصرفی (900 -886.5 ) + (924-914.8) = 197.7 kg/m3 به منظور تبدیل وزن مصالح به حجم ، در ساخت یک متر مکعب بتن، باید وزن مخصوص انبوهی شن و ماسه در وضعیت رطوبت موجود مجددا محاسبه شود و یا با توجه به روابط ب ه دست آمده اصلاح گردد. جهت سهولت و با در نظر گرفتن تغییرات بسیار جزئی در وزن مخصوص انبوهی شن (بر اساس تغییرات رطوبت )، تنها وزن مخصوص انبوهی ماسه مجدداً محاسبه می گردد. با فرض وزن مخصوص 1، ادامه مسئله به شکل زیر قابل حل است: / انبوهی ماسه در رطوبت موجود در کارگاه برابر با 71 1.22 286 .9 287 = حجم سیمان لیتر ≈ = 350 1.62 564 .8 565 = حجم شن لیتر ≈ = 915 1.71 518.7 519 = حجم ماسه لیتر ≈ = 887 1 198 = حجم آب لیتر = 198 مراحل فوق به صورت خلاصه و گام به گام در جدول 2 ارائه شده است. همچنین یک نمونه جدول خام تعیین نسبت های مخلوط نیز در جدول 3 آورده شده است. دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه ٢٦ جدول 2 تعیین نسبت های مخلوط (یک نمونه مثال حل شده) مشخصات کلی پروژه نام پروژه: مثال روش ساخت بتن: روش حجمی / روش وزنی مقاومت مشخصه بتن: اسلامپ بتن مورد نياز: حجم اسمی مخلوط کن: حجم مفيد مخلوط کن: 􀆲􀅤􀅝 􀄯􀅙􀅼􀅫􀅙 􀄯􀅚􀆷 􀆵􀅵􀅙􀅵 گام ویژگی شن درشت شن ریز ماسه سیمان آب مواد افزودنی 4/2 - 2/ - ظرفیت جذب آب (٪) 5 2/7 - 1/ 1 رطوبت موجود کارگاهی (٪) 5 1/67 - 1/62 (Lit/m3) SSD 2 وزن مخصوص انبوهی - 1 1/22 - - - (Lit/m 2 وزن مخصوص انبوهی خشک ( 3 (º C) - دما مقادیر وزنی اجزای بتن برای یک متر مکعب گام مقادیر وزنی شن درشت شن ریز ماسه سیمان آب مواد افزودنی 900 آزاد: 175 - 924 (Kg/m3) SSD - وزن در حالت کل: - - - - (Kg/m - وزن در حالت خشک ( 3 887 - 915 (Kg/m 3 وزن در حالت موجود در کارگاه ( 3 350 مصرفی: 198 - مقادیر حجمی اجزای بتن برای یک متر مکعب گام مقادیر حجمی شن درشت شن ریز ماسه سیمان آب مواد افزودنی آزاد: (Lit) SSD 4 حجم در حالت کل: (Lit) 4 حجم در حالت خشک 519 - 565 (Lit) 5 حجم در حالت موجود در کارگاه 287 مصرفی: 198 - تعداد پیمانه اجزای بتن برای حجم مورد نیاز (حجم مفید مخلوط کن) گام تعداد پيمانه شن درشت شن ريز ماسه سيمان آب مواد افزودنی ٦ تعداد پيمانه در حالت موجود در کارگاه مشخصات بتن تازه (ساخته شده) مقدار اسلامپ (پس از.....دقیقه) : مشاهدات ظاهری: (جداشدگی / آب انداختگی / بافت دانه بندی بتن) ن(وریعز اشسی/ لابمرش پ : ی /معمولی) وزن مخصوص بتن : دما : فصل دوم توزین و پیمانه کردن اجزای مخلوط ٢٧ جدول 3 تعیین نسبت های مخلوط مشخصات کلی پروژه نام پروژه : روش ساخت بتن : روش حجمی / روش وزنی مقاومت مشخصه بتن: اسلامپ بتن مورد نباز: حجم اسمی مخلوط کن: حجم مفبد مخلوط کن: داده های اجزای بتن گام ویژگی شن درشت شن ریز ماسه سیمان آب مواد افزودنی - ظرفیت جذب آب (٪) 1 رطوبت موجود کارگاهی (٪) (Lit/m3 ) SSD 2 وزن مخصوص انبوهی (Lit/m 2 وزن مخصوص انبوهی خشک ( 3 (º C) - دما مقادیر وزنی اجزای بتن برای یک متر مکعب گام مقادير وزنی شن درشت شن ريز ماسه سيمان آب مواد افزودنی آزاد: (Kg/m3) SSD - وزن در حالت کل: (Kg/m - وزن در حالت خشک ( 3 (Kg/m ٣ وزن در حالت موجود در کارگاه ( 3 مصرفی: مقادیر حجمی اجزای بتن برای یک متر مکعب گام مقادير حجمی شن درشت شن ريز ماسه سيمان آب مواد افزودنی آزاد: (Lit) SSD ٤ حجم در حالت کل: (Lit) ٤ حجم در حالت خشک (Lit) ٥ حجم در حالت موجود در کارگاه مصرفی: تعداد پیمانه اجزای بتن برای حجم مورد نیاز (حجم مفید مخلوط کن) گام تعداد پيمانه شن درشت شن ريز ماسه سيمان آب مواد افزودنی ٦ تعداد پیمانه در حالت موجود در کارگاه مشخصات بتن تازه (ساخته شده) مقدار اسلامپ (پس از.....دقیقه): مشاهدات ظاهری: (جداشدگی / آب انداختگی / بافت دانه بندی بتن ) نوع اسلامپ : (ریزشی/برشی/معمولی) وزن مخصوص بتن: دما : فصل سوم اختلاط بتن ٢٩ 3 اختلاط بتن دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه ٣٠ فصل سوم اختلاط بتن ٣١ بتن باید به نحوی مخلوط شود ، تا ظاهری یکنواخت داشته باشد و کلیه مواد تشکیل دهنده آن به صورت همگن در مخلوط کن پخش شود . پس از مخلوط کردن بتن، تمام قسم ت های مخلوط باید دارای وزن مخصوص، درصد هوا، اسلامپ ، سنگدانه و خمیر سیمان یکسان ب وده و مخلوط ب ه دست آمده همگن و یکنواخت باشد . مخلوط کردن بتن ، معمولاً با وس ایل مکانیکی انجام می شود، اما بعضی از مواقع امکان دارد در کارهای کم اهمیت و کوچک، مخلوط کردن بتن به صورت دستی انجام گردد. 1-3 اختلاط دستی هدف از مخلوط نمودن، پوشاندن سطح کلیه ذرات سن گدانه ها با خمیر سیمان همگن است . در مخلوط کردن، ترکیب کلیه مواد متشکل باید به نحوی باشد که مخلوط حاصل یکنواخت گردد . در مواردی که امکان ساخت بتن با دستگاه مخلوط کن فراهم نیست و بتن باید با دست مخلوط شود ، به منظور اطمینان از تولید بتن یکنواخت باید دقت بیشتری گردد . حداکثر حجم بتن برای هر بار ساخت با دست، 300 لیتر است. برای مخلوط کردن دستی باید موارد زیر رعایت گردد و به شکل 1 نیز مراجعه شود. عملیات مخلوط کردن باید بر روی سطح صاف و تمیز که آب را جذب نمی کند، انجام شود . توصیه 􀁹 می شود از یک ورق گالوانیزه استفاده شود. برای ساخت بتن با دست، باید سنگدانه ها را ب ه صورت لایه یکنواختی بر روی سطح پهن کرد . 􀁹 سپس سیمان را روی سنگدانه ها پخش کرد و مواد خشک از یک طرف سطح به طرف دیگر آن زیر و رو گردد تا اینکه مخلوط یکنواخت حاصل شود. این عمل باید حداقل سه مرتبه تکرار شود . آنگاه آب با استفاده از یک آبفشان تدریجاً اضافه گردد به طوری که آب یا دوغاب سیمان به طرف خارج مخلوط جریان نیابد. مخلوط باید سه بار دیگر زیرورو گردد و نوک بیل ب ه صورت مکرر داخل مخلوط شود تا از لحاظ رنگ و روانی یکنواخت گردد. در حین مخلوط کردن نباید اجازه داد خاک و یا دیگر مواد خارجی در بتن مخلوط گردد. دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه ٣٢ شکل 1 روش اختلاط بتن با دست از آبخوره کردن مصالح اکیداً خودداری شود . توصیه می شود برای جبران برخی از کاست ی ها در 􀁹 اختلاط دستی، حدود 5 تا 10 درصد به مقدار سیمان افزوده گردد. 2-3 مخلوط کن های مکانیکی امروزه، مخلوط کن های متنوعی وجود دارد، اما به طور کلی م یتوان آنها را به دو گروه تقسیم کرد: - مخلوط کن های استوانه ای - مخلوط کن های عمودی یا تغاری -1-2-3 مخلوط کن استوانه ای: مخلوط کن های با دیگ استوانه ای در ظرفیت های از 140 تا 2800 لیتر ساخته می شود و تولید آنها بین 4 تا 90 متر مکعب در ساعت است . سرعت دوران دیگ حدود 10 تا 35 دور در دقیقه است. ترتیب ریختن مصالح به داخل این نوع مخلو طکن ها بستگی به نوع مخلوط دارد، ولی معمولاً ترتیب ریختن عبارت است از : شن، سیمان، ماسه و آب که بهتر است ابتدا قسمتی از آب مخلوط به مخلوط کن ریخته شود و سپس در حین اختلاط مصالح، بقیه آب بتدریج به مخلوط افزوده شود . مخلوط کن های دارای دیگ استوان های به دو نوع دیگ کج شونده و دیگ غیر کج شونده تقسیم م یشود. فصل سوم اختلاط بتن ٣٣ در مخلوط کن های کج شونده (شکل 2 )، بتن بعد از اتمام اختلاط با کج شدن دیگ تخلیه می شود . تخلیه بتن در مخلوط کن کج شونده بسیار سریع بوده و در نتیجه امکان جدا شدن دانه ها وجود ندارد ، این نوع مخلوط کن برای بتن با کارایی کم و یا برای بتن با مصالح سنگی درشت، مناسب است. شکل 2 انواع مخلوط کن های کج شونده در مخلوط کن های غیر کج شونده (شکل 3)، محور دیگ همیشه به صورت افقی است و تخلیه با معکوس کردن حرکت دیگ انجام می پذیرد. به دلیل آنکه تخلیه با سرعت کم انجام می گیرد، امکان جدا شدن سنگدانه ها وجود دارد . بنابراین اگر مخلوط بتن مستعد جداشدگی ذرات می باشد، نباید از این نوع مخلوط کن استفاده شود. شکل 3 یک نمونه مخلوط کن غیر کج شونده دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه ٣٤ -2-2-3 مخلوط کن عمودی : این نوع مخلوط کن از یک ظرف استوانه ای تشکیل شده ، که درمحور آن، تیغه ها نصب شده ا ست. در بعضی از انواع آن ، تیغه ها و ظرف در جهت عکس یکدیگر می چرخند و در بعضی دیگر ، فقط تیغه ها چرخش دارند . چرخش تیغه ها سبب می گردد تا اختلاط به نحو مطلوب انجام گیرد و از چسبیدن ملات بر روی دیواره ظرف جلوگیری شود . در هنگام اختلاط، کیفیت مخلوط قابل مشاهده بوده و چنانچه نیاز به تنظیم مخلوط باشد، امکان آن وجود خواهد داشت. این نوع مخلوط کن ها، به خصوص برای بتن هایی با چسبندگی زیاد و کارایی کم و همچنین ساخت .( مقدار کم بتن مناسب است، به همین دلیل معمولاً در آزمایشگاه نیز مورد استفاده قرار می گیرد (شکل 4 شکل 4 مخلوط کن عمودی فصل سوم اختلاط بتن ٣٥ 3-3 کامیون مخلوط کن (تراک میکسر) در برخی از کارخانه های تولید بتن، از تراک میکسر هم برای اختلاط بتن و هم برای حمل آن استفاده می شود. در این مورد، در فصل پنجم (انتقال بتن) توضیحات بیشتر ارائه شده است. 4-3 مدت مخلوط کردن مدت بهینه مخلوط کردن بستگی به عوامل زیر دارد: نوع مخلوط کن 􀁹 شرایط و وضعیت مخلو طکن(از نظر وضعیت فنی و ظاهری) 􀁹 سرعت دوران مخلوط کن 􀁹 مقدار یا حجم بتن 􀁹 نوع مخلوط بتن 􀁹 ترتیب و نحوه ریختن مصالح در داخل دیگ مخلوط کن 􀁹 با در نظر گرفتن تعداد عوامل موثر، بهترین روش برای تعیین مدت مطلوب مخلوط کردن، انجام دادن آزمایش با مخلوط کن و بتن مورد نظر است . معمولاً مخلوط های خشک (اسلامپ کم ) نیاز به مدت اختلاط طولانی تری دارند . درمواردی که بتن حاوی سنگدانه های شکسته است نیاز به مدت بیشتری نسبت به سنگدانه های طبیعی (گرد) برای مخلوط کردن دارد . تحقیقات نشان می دهد که تعداد چرخش مخلوط کن با سرعت ارائه شده توسط سازنده، مهمتر از زمان مخلوط کردن است و به طور کلی بیش از 1 ظرفیت، که با m 20 چرخش برای مخلوط شدن مطلوب بتن، لازم نمی باشد. برای انواع مخلوط کن تا 3 سرعت صحیح کار کنند، زمان مورد نیاز برای مخلوط کردن کمی بیش از 1 دقیقه است . معمولاً زمان 1 دقیقه است . برای مخلوط کن هایی که با سرعت زیاد کار می کنند، / مناسب مخلوط کردن بین 1 تا 5 زمان 30 ثانیه کفایت می کند. به طور کلی می توان از جدول 1، به عنوان راهنمای زمان مخلوط کردن دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه ٣٦ استفاده نمود . زمانهای ارائه شده در جدول 1 ، پس از آنکه مصالح به غیر از آب در مخلوط کن قرار داده شد، شروع م یگردد. جدول 1 مدت مخلوط کردن زمان مخلوط کردن (دقیقه) (m ظرفیت مخلوط کن ( 3 1/ 2 یا کمتر 5 2 2/5 2/5 3/0 3 5/0 به عنوان راهنمایی می توان به خاطر سپرد که برای هرمتر مکعب اضافی، به مدت مخلوط کردن یک چهارم دقیقه افزوده م ی شود. برای بتن با مقاومت زیاد توصیه می شودکه مدت مخلوط کردن افزایش یابد. هر چند افزایش مدت، سبب کاهش کارایی مخلوط و گاه ظرفیت تولید بتن می گردد. 5-3 اصول به کارگیری مخلوط کن ها برای آنکه اختلاط بتن تازه به نحو مناسب انجام شود، رعایت نکات زیر ضروری است: الف - در مخلوط کن های عمودی، بهتر است که تمام مصالح همزمان در مخلو ط کن ریخته شود (قبل از آنکه مخلوط کن شروع به چرخش کند ) و از ریختن مصالح پشت سر هم در حین چرخش مخلوط کن اجتناب گردد. ریختن مصالح به طور همزمان موجب م یشود که مخلوط بتن یکنواخت باشد. ب - عمل مخلوط کردن باید تا رسیدن به رنگ، ظاهر و روانی یکنواخت مخلوط بتن، ادامه یابد. پ - نباید مخلوط کن را بیش از ظرفیت بارگیری کرد . مقدار مصالح بیش از حد، سبب می شود تا مخلوط بتن نامناسب گردد و امکان آسیب رساندن به مخلوط کن نیز وجود دارد. ت - احتمال دارد سنگ دانه های درشت که در بتن مخلوط شده، ب ه طور یکنواخت پخش نگردد . بنابراین به جای آنکه مخلوط بتن به صورت بخش های کوچک از مخلوط کن تخلیه شود، بهتر است تمام مخلوط بتن یکجا در داخل یک ظرف تخلیه گردد. ث - سرعت مخلوط کن باید بر اساس توصیه کارخانه سازنده تنظیم شود. فصل سوم اختلاط بتن ٣٧ ج - ممکن است در اولین پیمانه مخلوط بتن، مقداری ملات سیمان در مخلوط کن باقی بماند . بنابراین بهتر است حدود 5 درصد سیمان، آب و ماسه در اولین پیمانه، بیشتر از پیمانه های بعدی مورد استفاده قرار گیرد. چ - در صورت فرسوده شدن و خراب شدن تیغه های مخلوط کن، باید تیغه ها تعمیر یا جایگزین شوند. ح - پس از اتمام عملیات مخلوط کردن، دیگ مخلوط کن باید کاملاً شسته و تمیز شود. فصل چهارم بررسی وضعیت ظاهری و اندازه گیری روانی ٣٩ 4 بررسی وضعیت ظاهری و انداز هگیری روانی دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه ٤٠ فصل چهارم بررسی وضعیت ظاهری و اندازه گیری روانی ٤١ در این فصل ، روش نمونه برداری برای تعیین کارایی بتن و همچنین نمونه گیری از بتن تازه ارائه شده است. 􀄯 ردار 􀅝 نمون ه 􀆩 و􀆇 ا 􀃦 -􀃩 منظور از بتن تازه، بتنی است که عمل اختلاط اجزا ی آن انجام شده ولی گیرش اولیه آ ن آغاز نشده است. درنمونه برداری از بتن تازه باید به موارد زیر توجه نمود : للف) جهت نمونه برداری از مخلوط کن ها، باید ظرف نمونه برداری یا فرغون را به گونه ای جلو قسمت خروجی مخلوط کن قرار داد که بتن ب ه راحتی وارد ظرف شده و قسمتی از بتن یا دانه های آن به خا رج ریخته نشود. ب) نمونه برداری از ماشین های حمل (تراک میکسر ) باید طی 4 مرحله متناوب انجام پذیرد، ب ه . ( گونه ای که طی هر مرحله، تقریباً به میزان مساوی نمونه برداشته شود (شکل 1 پ) در نمونه برداری از کامیون های کمپرسی و ب ه طور کلی ماشی ن ها و وسا یلی که قمست بالای آنها باز است باید بر حسب یکی از روشهای ذکر شده دربندهای فوق عمل گردد. ت) حجم نمونه بتنی تهیه شده باید حداقل پنج برابر حجم مورد نیاز برای آزمونه ها باشد، اما در هر صورت نباید از 25 لیتر (حدوداً نصف یک فرغون) کمتر باشد. ث) در صورتی که هدف از نمون ه برداری تنها آزمون اسلامپ، تعیین درصد هوای بتن و یا تعیین وزن مخصوص بتن می باشد می توان نمونه برداری را در یک مرحله و به میزان کمتر از 25 لیتر انجام داد. ج) نمونه تهیه شده قبل از انجام شدن هر آزمونی باید روی سطحی که آب جذب نمی کند مجدداً مخلوط شده و سپس مورد آزمون قرار گیرد. چ) مدت زمان نمونه برداری تا زمان قالب گیری نباید بیش از 15 دقیقه باشد، و در تمام این مدت باید بتن در مقابل از دست دادن آب، یا اضافه شدن آب، جداشدگی، وزش باد و یا تابش مستقیم آفتاب و همچنین گرما و سرما محافظت شود. دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه ٤٢ شکل 1 روش نمونه گیری از بتن تازه 2-4 کارایی بتن تازه به طور کلی ، کارایی مخلوط بتن را می توان میزان سهولت در مخلوط کردن ، جابجایی، ریختن و تراکم بتن در محل نهایی خود، بدون جداشدگی و ایجاد غیر یکنواختی بتن دانست . کارایی بتن به عوامل متعددی ارتباط دارد . اما از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار در کارایی بتن را می توان میزان سیمان، دانه بندی و مقدار ماسه و همچنین مقدار آب مخلوط دانست . به طورمعمول افزایش مقدار سیمان، ماسه و آب باعث افزایش کارایی می گردد. در حالی که ممکن است در بعضی از موارد، بتن سفت تر شود . باید توجه داشت که افزایش مصالح مورد اشاره باعث غیر اقتصادی شدن و در برخی موارد ، کاهش دوام و روش استاندارد نمونه گیری از بتن تازه برای آزمون های مقاومت و اسلامپ روش اختیاری نمونهگیری از بتن تازه فقط برای آزمون اسلامپ یک نوبت نمونه گیری بعد از تخلیه 0/3 متر مکعب مخلوط نمودن مجدد 2 آزمون میانگین 2 آزمون نمونهگیری در حین تخلیه حداقل 4 نوبت نمون هگیری مخلوط نمودن مجدد 2 آزمون میانگین 2 آزمون 0 متر مکعب از / فقط 3 بتن قبل از نمونه گیری تخلیه می شود. قسمت عمده بتن قبل از اتمام نمونه گیری، تخلیه می شود. فصل چهارم بررسی وضعیت ظاهری و اندازه گیری روانی ٤٣ عمر مفید بتن می شود. لذا در یک طرح مناسب باید ضمن حصول کارایی مناسب، پارامترهای مقاومت فشاری، دوام و اقتصاد را نیز تأمین نمود. جهت اندازه گیری و تعیین همه ابعاد کارایی بتن ، تاکنون هیچ روش آزمون مشخصی ابداع نشده است. اما از آنجا که مهمترین شاخص های کارایی بتن، روانی (شلی و سفتی )، تراکم پذیری و خوشکاری بتن است می توان با آزمونهای اسلامپ و ماله کشی به وسیله ماله فلزی روی سطح بتن، کارایی انواع بتن ها را ارزیابی نمود. 3-4 آزمون اسلامپ این روش آزمون علی رغم محدودیت ها و خطاهای ذاتی که دارد، ب ه علت سهولت در اجرا، کم هزینه بودن، سرعت در انجام دادن آزمون، دربسیاری از کارگاه های ساختمانی دنیا مورداستفاده قرار می گیرد . نتایج این آزمون نشان دهنده میزان روانی و تغییرات یکنواختی در مخلوط های بتنی است که با یک نسبت مشخص از مصالح تهیه م یشود. در این آزمون ، از یک مخروط ناقص از جنس فلز ضد زنگ به ارتفاع 300 میلیمتر و با قطر پایین 200 و قطر بالای 100 میلیمتر، یک میله فولادی به قطر 16 میلیمتر و ارتفاع 600 میلیمتر که انتهای 500 میلیمتر استفاده × یک سر آن گرد شده و همچنین یک صفحه فلزی ب ه ابعاد تقریبی 500 .( می شود (شکل 2 مراحل آزمایش اسلامپ به شرح زیر است: الف - قالب اسلامپ (مخروط ناقص) باید کاملاً تمیز و مرطوب شده باشد، اما نباید خیس باشد. دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه ٤٤ شکل 2 مخروط آزمایش اسامپ ب - قالب اسلامپ باید بر روی یک سطح صاف، افقی، غیر جاذب آب قرار داده شود، اگر چنین سطحی موجود نیست باید قالب را روی یک ورق فولادی قرار داد. پ - با گذاشتن دو پا بر روی دو گیره قالب اسلامپ، باید قالب محکم در محل خود نگه داشته شود .( (شکل 3 در فاصله زمانی مورد نظر ، بعد از پایان اختلاط باید بتن در سه لایه داخل مخروط ریخته شود ب ه گونه ای که ارتفاع هر لایه پس از تراکم تقریباً مساوی یک سوم ارتفاع مخروط باشد . هر لایه با استفاده از 25 ضربه میله تراکم، متراکم می شود. در لایه های بعدی باید میله تراکم، اندکی در لایه قب لی نفوذ نماید. فصل چهارم بررسی وضعیت ظاهری و اندازه گیری روانی ٤٥ شکل 3 محکم نگه داشتن قالب اسلامپ در محل خود ، ریختن و متراکم کردن در 3 لایه برابر چنانچه پس از متراکم ساختن لایه فوقانی ، بتن پایین تر از لبه مخروط بود، مجدداً باید مقداری بتن .( روی آن ریخته و سطح آن را با حرکت ار های و یا غلتکی میله تراکم و یا ماله صاف نمود (شکل 4 ت - سپس در حالی که مخروط با استفاده از دستگیره های موجود، کاملاً با دست نگه داشته شده است، (پس از برداشتن پاها از پاگیره ها) و پس از تمیز نمودن اطراف مخروط از اضافه بتن ریخته شده روی سطح، مخروط را به آرامی و بدون ه یچ حرکت جانبی، چرخشی و یا ضربه ای، به طور عمودی به .( سمت بالا بکشید. این عمل باید طی مدت 5 تا 10 ثانیه انجام شود (شکل 5 دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه ٤٦ شکل 4 صاف کردن سطح بتن و تمیز نمودن اطراف مخروط اسلامپ ث - پس از بیرون کشیدن قالب می توان آن را به صورت بر عکس بر روی سطح صاف و کنار مخلوط بتن قرار داد (شکل 5). سپس باید میله تراکم بر روی قالب قرار داده شود و ارتفاع بین زیر میله و بالاترین نقطه مخروط بتن اندازه گیری شود. ج - چنانچه بلافاصله پس از برداشتن مخروط، بتن در هم فرو ریخته شود (نوع ریزشی ) و یا از یک طرف بریزد (نوع برشی) (شکل 6) باید آزمون را یکبار دیکر تکرار نمود، و در صورتی که دوباره همان نتیجه حاصل شود می توان نتیجه گرفت که بتن دارای حالت خمیری نبوده و یا دارای چسبندگی لازم نیست و باید یا از روش دیگری برای اندازه گیری کارایی استفاده نمود و یا در طرح اختلاط و یا در ساخت بتن تجدید نظر نمود. فصل چهارم بررسی وضعیت ظاهری و اندازه گیری روانی ٤٧ شکل 5 بالا آوردن قالب اسلامپ با دست شکل 6 انواع رفتار بتن در آزمایش اسلامپ 4-4 طبقه بندی روانی و میزان اسلامپ طبقه بندی روانی بتن بر اساس آزمون اسلامپ (بر اساس استاندارد ملی ایران ب ه شماره 3519 )، مطا بق جدول 1 می باشد. دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه ٤٨ جدول 1 طبقه بندی روانی بتن بر اساس آزمایش اسالمپ (mm) طبقه بندی روانی میزان اسلامپ 10 تا 40 S1 50 تا 90 S2 100 تا 150 S3 بیشتر از 160 S4 پس از اتمام آزمایش اسلامپ باید اطلاعات زیر ثبت گردد: زمان آزمایش در طول روز 􀁹 فاصله زمانی اختلاط بتن تا آزمایش 􀁹 مقدار اسلامپ به میلیمتر 􀁹 نوع اسلامپ (معمولی یا واقعی - برشی - ریزشی) 􀁹 محل بتن ریزی و موقعیت قطعه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 1:46  توسط ابراهیمی کیا | 

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه نشریه شماره 327 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت مسکن و شهرسازی معاونت امور فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله   بسمه تعالی پیشگفتار استفاده از ضوابط و معیارها در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی)، مطالعه، طراحی و اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحها و ارتقای کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) از اهمیت ویژه برخوردار است. از ای نرو نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه 1375 هیأت وزیران) به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط /4/ شماره 24525 /ت 14898 ه مورخ 4 فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح را مورد تأکید قرار داده است. بنابر مفاد ماده ( 23 ) قانون برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنام هریزی موظف به تهیه و ابلاغ ضوابط، مشخصات فنی، آیین نامه ها و معیارهای مورد نیاز طرحهای عمرانی م یباشد. با توجه به تنوع و گستردگی طرحهای عمرانی، طی سالهای اخیر سعی شده است در تهیه و تدوین ای نگونه مدارک علمی از مراکز تحقیقات دستگا ههای اجرایی ذی ربط استفاده شود. در این راستا مقرر شده است مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی در تدوین ضوابط و معیارهای فنی بخش ساختمان و مسکن، ضمن هماهنگی با دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور، عهده دار این مهم باشد. در سال 1383 ، به منظور هدایت، راهبری و برنامه ریزی امور مرتبط با تدوین ضوابط و معیارهای فنی بخش ساختمان و مسکن، کمیته راهبری متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دفتر امور عمران شهری و روستایی و دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله) و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تشکیل گردید. این کمیته با تشکیل جلسات منظم نسبت به هدایت و راهبری پروژه های جدید و جاری، در مراحل مختلف تعریف و تصویب پروژ هها، انجام، نظارت و - یک- آماده سازی نهایی و ابلاغ آنها، اقدامهای لازم را انجام داده است. یکی از پروژه های حاصل از این فرآیند نشریه حاضر می باشد. انبار کردن » . شامل هفده است « دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه » این نشریه با عنوان بررسی وضعیت ظاهری و » ،« اختلاط بتن » ،« توزین و پیمانه کردن اجزای مخلوط » ،« مصالح در کارگاه متراکم » ،« عملیات بت نریزی » ،« کنترلها و آماده سازی قبل از بت نریزی » ،« انتقال بتن » ،« اندازه گیری عمل آوری » ،«( درز ساخت (اجرایی » ،«( درز انقباض (جمع شدگی » ،« پرداخت سطح بتن » ،« کردن بتن کنترل » و « میلگردگذاری » ،« قالب بندی » ،« بتن ریزی در هوای گرم » ،« بتن ریزی در هوای سرد » ،« بتن فصلهای مختلف نشریه را تشکیل م یدهند. ،« کیفی بتن تازه و سخ تشده در پایان از تلاش و جدیت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و کارشناسان مشروح زیر که در تهیه و تدوین این مجموعه همکاری داشته و زحمات فراوانی کشیده اند، تشکر و قدردانی م ینماید. دکتر طیبه پرهیزکار مهندس امیرمازیار رئیس قاسمی مهندس بهناز پورسید مهندس میرمحمود ظفری مهندس علی تبار دکتر هرمز فامیلی دکتر محسن تدین دکتر پرویز قدوسی مهندس شاهرخ رامزی مهندس محمدرضا ماجدی مهندس علی اکبر رمضانیان پور امید است در آینده شاهد توفیق روزافزون این کارشناسان، در خدمت به جامعه فنی مهندسی کشور باشیم. حبیب امین فر معاون امور فنی 1385 - دو- فهرست تفصیلی مطالب عنوان صفحه فصل اول : انبارکردن مصالح در کارگاه 1-1 انبارکردن سیمان....................................................................................................................... 3 2-1 کنترل سنگدانه ها قبل از انبارکردن.......................................................................................... 7 3-1 انبارکردن سنگدان هها ............................................................................................................... 10 4-1 انبارکردن میلگردها................................................................................................................... 13 فصل دوم : توزین و پیمانه کردن اجزای مخلوط 1-2 تجهیزات مورد نیاز برای روش حجمی.................................................................................... 17 2-2 اثر رطوبت سنگدانه ها در وزن آب مخلوط............................................................................... 18 3-2 اثر رطوبت سنگدانه در حجم آن .............................................................................................. 21 4-2 دستورالعمل برای پیمانه کردن حجمی مصالح ........................................................................ 22 فصل سوم : اختلاط بتن 1-3 اختلاط دستی........................................................................................................................... 31 2-3 مخلوط کن های مکانیکی .......................................................................................................... 32 3-3 کامیون مخلوط کن (تراک میکسر)........................................................................................... 35 4-3 مدت مخلوط کردن.................................................................................................................... 35 5-3 اصول به کارگیری مخلوط کن ها............................................................................................... 36 فصل چهارم : بررسی وضعیت ظاهری و اندازه گیری 1-4 اصول نمونه برداری.................................................................................................................... 41 2-4 کارایی بتن تازه ......................................................................................................................... 42 - سه- 3-4 آزمون اسلامپ.......................................................................................................................... 43 4-4 طبقه بندی روانی و میزان اسلامپ............................................................................................ 47 فصل پنجم : انتقال بتن 1-5 استانبولی و زنبه......................................................................................................................... 51 2-5 چرخ دستی با فرغون.................................................................................................................. 51 3-5 دامپر (فرغون موتوری).............................................................................................................. 52 4-5 دلو یا جام.................................................................................................................................. 53 5-5 ناوه (سطح شیبدار یا شوت)....................................................................................................... 54 6-5 شوت سقوطی........................................................................................................................... 56 7-5 کامیون مخلوط کن (تراک میکسر)............................................................................................ 56 فصل ششم : کنترل ها و آماده سازی قبل از بتن ریزی کنترلها و آماده سازی قبل از بتن ریزی................................................................................................ 61 فصل هفتم : عملیات بتن ریزی 1-7 تمهیدات کلی در بتن ریزی........................................................................................................ 67 2-7 بتن ریزی دالها........................................................................................................................... 68 3-7 بتن ریزی ستونها و دیوارها ........................................................................................................ 70 فصل هشتم : متراکم کردن بتن 1-8 تراکم دستی.............................................................................................................................. 76 2-8 تراکم مکانیکی (لرزاننده ها)....................................................................................................... 77 3-8 تراکم مجدد.............................................................................................................................. 82 فصل نهم : پرداخت سطح بتن 1-9 شمشه با ترازکردن..................................................................................................................... 87 2-9 تخته ماله کشی یا تخته ماله دسته بلند و کوتاه........................................................................ 89 3-9 ماله کشی................................................................................................................................... 90 - چهار- 4-9 پرداخت نهایی.......................................................................................................................... 91 5-9 توقف در عملیات پرداخت......................................................................................................... 93 فصل دهم : درز انقباض (جمع شدگی) درز انقباض (جمع شدگی).................................................................................................................... 97 فصل یازدهم : درز ساخت (اجرایی) 1-11 آماده سازی درز ساخت ........................................................................................................... 105 2-11 موقعیت درز ساخت................................................................................................................. 106 3-11 ظاهر درز ساخت..................................................................................................................... 106 فصل دوازدهم : عمل آوری بتن 1-12 عمل آوری با آب .................................................................................................................... 113 2-12 عمل آوری عایقی.................................................................................................................... 115 3-12 ترکیبات عم لآوری................................................................................................................. 117 4-12 عمل آوردن بتن به وسیله قالبها.............................................................................................. 120 5-12 عمل آوری حفاظتی (محافظت) .............................................................................................. 121 6-12 عمل آوری حرارتی (پروراندن) ................................................................................................ 122 7-12 مدت زمان مراقبت (عمل آوری)............................................................................................. 123 فصل سیزدهم : بتن ریزی در هوای سرد 1-13 دمای بتن در هوای سرد......................................................................................................... 127 2-13 اجزای مخلوط بتن و شرایط آن............................................................................................. 128 3-13 تعیین دمای بتن...................................................................................................................... 129 4-13 ماده افزودنی حبا بساز........................................................................................................... 130 5-13 ماده افزودنی زودگیرکننده ..................................................................................................... 131 6-13 مخلوط کردن و انتقال بتن...................................................................................................... 132 7-13 بتن ریزی................................................................................................................................ 132 - پنج- 8-13 وسایل کار............................................................................................................................... 132 9-13 محافظت پس از بتن ریزی...................................................................................................... 132 فصل چهاردهم : بتن ریزی در هوای گرم 1-14 عوامل موثر در تشدید خسارات ناشی از هوای گرم............................................................... 138 2-14 جمع شدگی خمیری................................................................................................................. 139 3-14 مصالح مصرفی........................................................................................................................ 141 4-14 ساخت بتن.............................................................................................................................. 141 5-14 تخمین دمای بتن.................................................................................................................... 143 6-14 حمل و نقل (انتقال) بتن ........................................................................................................... 145 7-14 کنترل دمای بتن پس از بتن ریزی.......................................................................................... 145 فصل پانزدهم : قالب بندی 1-15 شرایط قالب بندی .................................................................................................................... 151 2-15 مصالح مورد استفاده در ساخت قالب...................................................................................... 152 3-15 قالب برداری............................................................................................................................. 153 4-15 زمان قالب برداری.................................................................................................................... 153 5-15 پاشنه (رامکا) ........................................................................................................................... 154 فصل شانزدهم : میلگردگذاری 1-16 نوع و مشخصات میلگردهای مصرفی در بتن........................................................................ 159 2-16 حمل و انبارکردن میلگردها .................................................................................................... 159 3-16 بریدن و خم کردن میلگردها .................................................................................................. 160 4-16 جاگذاری و بستن میلگردها..................................................................................................... 162 5-16 وصله کردن میلگرد................................................................................................................. 163 فصل هفدهم : کنترل کیفی بتن تازه و سخت شده 1-17 کنترل کیفی بتن تازه و ضوابط پذیرش آن............................................................................ 167 - شش- 2-17 کنترل کیفی بتن سخت شده و ضوابط پذیرش آن............................................................... 169 3-17 ضوابط نمونه برداری................................................................................................................ 169 4-17 تعداد آزمونه ها......................................................................................................................... 170 5-17 تواتر نمونه برداری (دفعات نمونه برداری)................................................................................ 170 6-17 ضوابط پذیرش بتن نمونه های آزمایشی (عمل آمده در آزمایشگاه)...................................... 171 - هفت- فهرست اشکال عنوان صفحه فصل اول شکل 1 نحوه انتقال سیمان، (سمت راست) از سیلو به بونکر، (سمت چپ) .......................................... 3 شکل 2 شکل هندسی سیلوی سیمان.................................................................................................. 4 شکل 3 نحوه صحیح نگهداری پاکت های سیمان.................................................................................. 6 شکل 4 آزمایش مقدار مواد ریزدانه زیان آور .......................................................................................... 9 شکل 5 انواع روشهای انبار کردن سنگدانه........................................................................................... 11 شکل 6 استفاده از دیوار جدا کننده در نگهداری سنگدان هها................................................................. 12 شکل 7 نحوه صحیح نگهداری میلگردها............................................................................................ 13 فصل دوم شکل 1 ظرف مخصوص اندازه گیری حجمی مصالح............................................................................ 18 شکل 2 اثر رطوبت ماسه در حجم آن (به عنوان مثال)........................................................................ 22 فصل سوم شکل 1 روش اختلاط بتن با دست ....................................................................................................... 33 شکل 2 انواع مخلوط کن های کج شونده................................................................................................ 33 شکل 3 یک نمونه مخلوط کن غیر کج شونده...................................................................................... 33 شکل 4 مخلوط کن عمودی................................................................................................................... 34 فصل چهارم شکل 1 روش نمونه گیری از بتن تازه.................................................................................................... 42 شکل 2 مخروط آزمایش اسلامپ......................................................................................................... 44 - هشت- شکل 3 محکم نگه داشتن قالب اسلامپ در محل خود، ریختن و متراکم کردن در 3 لایه برابر....... 45 شکل 4 صاف کردن سطح بتن و تمیز نمودن اطراف مخروط اسلامپ............................................... 46 شکل 5 بالاآوردن قالب اسلامپ با دست............................................................................................. 47 شکل 6 انواع رفتار بتن در آزمایش اسلامپ......................................................................................... 47 فصل پنجم شکل 1 استفاده از چرخ دستی برای انتقال بتن (هموارکردن مسیر و روش انتقال) ........................... 52 شکل 2 انتقال بتن با استفاده از فرغون موتوری.................................................................................. 53 شکل 3 انتقال بتن با جام و روش تخلیه آن (توجه شود که بتن در نزدیکترین نقطه نسبت به بتن ریزی قبلی باید تخلیه می شود.)........................................................................................................................ 54 شکل 4 انتقال بتن با استفاده از سطح شیبدار....................................................................................... 56 شکل 5 شوت قوطی، سمت راست انتقال بتن با استفاده از شوت سقوطی، سمت چپ ترکیب ناوه و شوت سقوطی......................................................................................................................................... 56 شکل 6 کامیون مخلوط کن................................................................................................................... 57 فصل هفتم شکل 1 محل قراردادن مصالح و ریختن بتن در دالها و یا کف های مسلح......................................... 68 شکل 2 ریختن بتن در نزدیکی محل مورد نیاز .................................................................................. 69 شکل 3 روش صحیح ریختن بتن......................................................................................................... 69 شکل 4 روشهای صحیح و ناصحیح بتن ریزی در سطح شیبدار .......................................................... 70 شکل 5 تخلیه بتن در ستون و یا دیوار با استفاده از چرخ دستی، یا جام............................................. 72 شکل 6 استفاده از یک دریچه در بت نریزی در ارتفاع و یا در مواردی که تراکم میلگرد زیاد است.... 72 فصل هشتم شکل 1 اثر تراکم در حذف یا کاهش منافذ ......................................................................................... 75 شکل 2 استفاده از یک وسیله میله ای و یا بیل مانند برای تراکم بتن................................................. 77 شکل 3 جزئیات لرزاننده خرطومی........................................................................................................ 78 - نه- شکل 4 همپوشانی، شعاع عمل ویبراتور و انجام شدن ویبره به صورت عمودی (تعیین فواصل نفوذ ویبراتور).................................................................................................................................................. 79 شکل 5 استفاده از ویبراتور برای متراکم نمودن بتن............................................................................ 80 شکل 6 نفوذ ویبراتور به لایه قبلی........................................................................................................ 80 شکل 7 نحوه صحیح جابجایی بتن با ویبراتور...................................................................................... 81 شکل 8 نمونه ای از نحوه نامناسب تراکم بتن....................................................................................... 83 فصل نهم شکل 1 استفاده از شمشه برای ترازکردن سطح یک دال.................................................................... 88 شکل 2 استفاده از شمشه های دارای ویبره برای ترازکردن و متراکم نمودن سطح به صورت همزمان................................................................................................................................................... 88 شکل 3 تخته ماله کشی یا تخته ماله دسته بلند.................................................................................... 89 شکل 4 مرحله ماله کشی........................................................................................................................ 91 شکل 5 پرداخت نهایی با ابزار دستی..................................................................................................... 92 شکل 6 پرداخت نهایی با ابزار مکانیکی................................................................................................ 92 فصل دهم شکل 1 استفاده از دستگاه برش برای ایجاد درز .................................................................................. 97 شکل 2 درز ایجاد شده به وسیله برش و پرکردن آن با نوارهایی از جنس پلاستیک......................... 98 شکل 3 درز انقباض با استفاده از میلگرد............................................................................................ 100 شکل 4 روش بتن ریزی دال و ایجاد درز انقباض.............................................................................. 101 فصل یازدهم شکل 1 ابعاد درز ساخت، روش بتن ریزی و شکل ظاهری درز ساخت............................................. 107 شکل 2 نمای دیوار............................................................................................................................ 108 فصل دوازدهم شکل 1 عمل آوری با پارچه چتایی و خیس کردن متوالی آن............................................................ 116 - ده- شکل 2 عمل آوری با پلاستیک .......................................................................................................... 118 شکل 3 عمل آوری عایقی (پوشش های مرکب) ................................................................................. 118 شکل 4 روش عمل آوری با ماده شیمیایی غشایی ............................................................................. 120 شکل 5 استفاده از قالب های چند لایه برای عمل آوری در هوای سرد.............................................. 121 شکل 6 یک نمونه از دستگا ههای ایجاد حرارت برای عمل آوری حرارتی بتن.................................. 123 فصل چهاردهم شکل 1 نمودار تخمین مقدار تبخیر آب از سطح بتن......................................................................... 140 شکل 2 آب پاشی روی سطح زمین قبل از بتن ریزی در هوای گرم برای کاهش دما....................... 146 فصل شانزدهم شکل 1 تجهیزات خم کردن میلگرد................................................................................................... 161 - یازده- فهرست جداول عنوان صفحه فصل دوم جدول 1 تغییرات در وزن مصالح و آب با توجه به تغییرات در رطوبت سنگدانه ها نسبت به حالت اشباع با سطح خشک........................................................................................................................................... 20 جدول 2 تعیین نسبت های مخلوط (یک نمونه مثال حل شده)............................................................ 26 جدول 3 تعیین نسبت های مخلوط ........................................................................................................ 27 فصل سوم جدول 1 مدت مخلوط کردن................................................................................................................... 36 فصل چهارم جدول 1 طبقه بندی روانی بتن براساس آزمایش اسلامپ .................................................................... 48 فصل هشتم جدول 1 اطلاعات مربوط به بازده و کاربرد انواع لرزاننده های داخلی.................................................. 82 فصل دهم جدول 1 حداکثر فاصله درزهای انقباضی .............................................................................................. 99 جدول 2 فواصل میلگردها در درزها....................................................................................................... 99 فصل یازدهم جدول 1 مشخصات و فواصل میلگرد اتصال (داول) در درز ساخت .................................................. 109 فصل دوازدهم - دوازده- جدول 1 حداقل زمان عم لآوری بتن ................................................................................................. 124 فصل سیزدهم جدول 1 دمای توصیه شده بتن در مراحل مختلف ساخت، بت نریزی و نگهداری ............................ 128 فصل پانزدهم جدول 1 راهنمای زمان قالب برداری................................................................................................... 154 فصل شانزدهم جدول 1 حداقل قطر خم برای میلگردهای مختلف ........................................................................... 161 فصل هفدهم جدول 1 الزامات مربوط به یکنواختی بتن........................................................................................... 169 جدول 2 تبدیل مقاومت فشاری نمونه استوانه ای استاندارد به نمونه مکعبی 150 میلیمتر ............... 173  
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 1:26  توسط ابراهیمی کیا | 
استفاده رایگان از GPS (مکان یاب) گوشی + دانلود نقشه شهرها
استفاده رایگان از GPS (مکان یاب) گوشی + دانلود نقشه شهرها
اگر شما هم یک گوشی مجهز به سیستم GPS یا مکان یاب با سیستم عامل سیمبیان دارید و هنوز از GPS گوشی خود استفاده نمی کنید این پست به شما کمک می کند که سیستم مکان یاب موبایل خود را راه اندازی و از آن به صورت کاملا رایگان استفاده کنید.سیستمی که خیلی ها هنوز طریقه استفاده از آن را نمی دانند !

چگونه از GPS (مکان یاب) گوشی خود به صورت رایگان بهره ببریم ؟!

به طور کلی محبوب ترین نرم افزارهای مکان یاب SmartCom GPS و Garmin هستند . این دو نرم افزار به خوبی در ایران جواب داده و مکان شما را به صورت دقیق روی نقشه , پس از اتصال به ماهواره های مکان یاب , مشخص می کنند. نرم افزار اول که در این پست به شرح آن خواهیم پرداخت مکان شما را روی یک نقشه که به صورت عکس و کالیبره شده در آن قرار داده اید نشان می دهد . در حقیقت عموما نقشه های این برنامه به صورت , نقشه هایی هست که در بازار مشاهده می کنید اما با این تفاوت که مکان شما دقیقا روی این نقشه نشان داده می شود. البته برای تعدادی از شهرها نقشه ماهواره ای نیز تهیه شده که شما می توانید به صورت آفلاین و بدون نیاز به اینترنت مکان فعلی خود را از طریق ماهواره مشاهده کنید . نرم افزار دوم یعنی Garmin نقشه هایی به صورت سه بعدی دارد و البته فعلا فقط شهرهای بزرگ نظیر تهران , شیراز , مشهد و … در این نرم افزار به صورت کامل ساپورت می شوند و برای شهرهای دیگر فقط نقشه راه های اصلی ساپورت می شود. اما ویژگی مهم این نرم افزار امکان نشان دادن نزدیک ترین مسیر به مقصد هست . این امکان فعلا فقط برای شهر تهران میسر هست , بدین صورت که برای مثال شما در نارمک ساکن هستید و می خواهید به میدان راه آهن بروید , کافی است اسم مقصد خود را در برنامه تایپ  کرده تا این برنامه مسیر مورد نظر را روی نقشه برایتان مشخص و حتی به صورت صوتی لحظه به لحظه شما را راهنمایی کند. این نرم افزار را در روزهای آینده خدمتتان معرفی خواهیم کرد.

چگونه از GPS (مکان یاب) گوشی خود به صورت رایگان بهره ببریم ؟!

اما می رسیم به آموزش و راه اندازی نصب نرم افزار مکان یاب SmartCom GPS :

در ابتدا نرم افزار SmartCom 1.56 را از اینجا دانلود کرده و روی گوشی خود نصب نمایید . اگر در حین نصب روی گوشیتان در ابتدا با ارور مواجه شدید نرم افزار را ساین کنید . البته با توجه به دست کاری های صورت گرفته روی نرم افزار برای خیلی از گوشی ها به صورت ساین نشده نیز , بدون مشکل , اجرا می شود . بعد از نصب نرم افزار به روی گوشی , موبایل خود را به کامپیوتر وصل کرده و به مسیر زیر بروید :

C:\data\smartgpscon\maps
E:\data\smartgpscon\maps

در صورتی که نرم افزار را روی مموری داخلی گوشی نصب کرده اید به مسیر اول و در صورتی که روی مموری کارت گوشی نصب کرده اید به مسیر دوم بروید. این فولدر در حقیقت مکانی است که شما نقشه های خود را باید در آن بریزید . نقشه های نرم افزار SmartCom عموما دو فایل هم نام با پسوندهای map و Ogf2 می باشد که باید در مسیر گفته شده ریخته شود . بعد از اینکه فایل های نقشه را در مسیر گفته شده ریختنید اکنون اگر در مکانی باشید که نقشه آن در گوشی شما باشد مختصات آن مکان دقیقا روی نقشه نشان داده می شود.  ضمنا اطلاعاتی نظیر , ارتفاع از سطح دریا , مختصات فعلی , سرعت شما , میزان پیمایش و … نیز نشان داده می شود. ضمنا این نرم افزار امکانات جانبی و مکان یابی فراوانی دارد که با یک گشت کوچک در منوهای آن متوجه این امر خواهید شد .

نقشه شهرهای مختلف که معمولا طرفداران بیشتری دارند را در بخش زیر قرار داده ام و می توانید هر کدام را که خواستید دانلود و در مسیر گفته شده بریزید و از آن استفاده کتید. در صورتی که نقشه یک شهر خاص را می خواستید می توانید در بخش نظرات مطرح تا در صورت موجود بودن در سطح نت آن را برای استفاده قرار دهم . ضمنا تمامی این فرآیندها به صورت آفلاین انجام می شود و کلا این نرم افزاری کاری به GPRS شما و اینترنت ندارد وکاملا سیستم مکان یابی رایگان می باشد.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۱ساعت 0:46  توسط ابراهیمی کیا | 

فصل دوم:

خاکبرداری

 

آغاز هر کار ساختمانی با خاکبرداری شروع میشود . لذا آشنایی با انواع خاک برای افراد الزامی است.

الف) خاک دستی: گاهی نخاله های ساختمانی و یا خاکهای بلا استفاده در محلی انباشته (دپو) می­شود و بعد از مدتی با گذشت زمان از نظر ها مخفی میگردد. معمولا این خاکها که از لحاظ یکپارچگی و باربری جزء خاکهای غیرباربر دسته بندی میشوند در زمان خاکبرداری برای فونداسیون  ساختمان ما دوباره نمایان میشوند. باید توجه نمود که این خاک قابلیت باربری ندارد و میبایست بطور کامل برداشت شود. شناختن خاک دستس بسیار آسان است، وجود قطعات و اجزای دست ساز بشر مانند آجر، موزاییک، پلاستیک و ... در خاک نشان دهنده دستی بودن خاک است.

شکل: خاک دستی، که آماده شده است تا پی های ساختمان (فونداسیون ها و شناژها) روی آن اجرا شوند. قطعات آجر و آشغال را در داخل خاک مشاهده می کنید.

 

ب) خاک نباتی: خاک های فرسوده و یا نباتی سطحی به خاکهایی گفته میشود که ریشه گیاهان در آن وجود داشته باشد این خاک برای تحمل بارهای وارده از طرف سازه مناسب نمی­باشد. برای شناختن خاکهای نباتی کافی است به وجود ریشه درختان و گیاهان – برگهای فرسوده و سستی خاک توجه شود. این خاک با فشار انگشتان فرو می­رود.

ج)خاک طبیعی بکر(دج): به خاکی که پس از خاک نباتی قرار دارد خاک طبیعی بکر میگویند توجه داشته باشید که همواره میبایست فونداسیون برروی خاک طبیعی بکر اجرا گردد. در شهر بم خاک طبیعی مقاومت لازم برای تحمل وزن ساختمان و فونداسیون را دارد.

            در شکل زیر هر سه نوع خاک را مشاهده می کنید.

 

 

 

شکل: در این شکل خاک دستی- خاک نباتی و خاک طبیعی دست نخورده را به ترتیب از بالا به پایین مشاهده می کنید. همانطور که می بینید خاک نوع اول و دوم مردود می باشند.

 

تذکر: ریختن آب آهک به منظور بالا بردن مقاومت خاک دستی و نباتی به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشد و نمی­توان خاک دستی و نباتی را با استفاده از آب آهک قابل استفاده نمود.

 

 

بیاموزیم: اکنون که با انواع خاک آشنا شدید توجه به نکات زیر بسیار لازم است:

الف ) در زمینهایی که فاقد هرگونه رویش گیاهی است حداقل عمق خاکبرداری 15 سانتی متر میباشد .

ب ) رسیدن به خاک طبیعی دست نخورده (بکر) میبایست حتما توسط مهندس ناظر تایید شود. توجه داشته باشید که مهندسین ناظر با مشخصات خاک بکر کاملا آشنا هستند.

ج) برای آماده سازی بستر برای بتن پی ها باید ابتدا 10 سانتی متر بتن با سیمان کم ریخته شود به این ترتیب عمق خاکبرداری باید حداقل 10 سانتی متر بیشتر از عمق مورد نیاز برای پی ها باشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 2:44  توسط ابراهیمی کیا | 
 

فصل اول:

دیوارچینی اطراف زمین (محصور کردن)

 

1- آب پاشی بر روی آجرها یا در اصطلاح غرقاب نمودن آنها قبل از دیوارچینی موجب استحکام بیشتر دیوار میگردد . آجرهایی که سیراب شده باشند آب ملات ماسه سیمان را جذب نکرده و موجب افت کیفیت آن نمیشود.

2- در صورتی که از آجرهای باقی مانده از زلزله استفاده میکنید توجه داشته باشید که استفاده از آجرهای نیمه به یکپارچگی دیوار صدمه میزند. در یک دیوار مطمئن میبایست در هر ردیف (رج) تنها در صورت نیاز از یک نیمه برای به پایان بردن آن ردیف (رج) استفاده شود.

 

شکل: دیوار آجری که به طور کامل از آجرهای نیمه­ی باقی­ مانده از زلزله ساخته شده است. ایا در زلزله بعدی ساکنین پشت این دیوار عبرتی برای ما خواهند بود؟

 

3- اجرای ستونهای نگهدارنده بتنی در فواصل منظم در صورتی که با رعایت اصول فنی نباشد کارایی مناسب نخواهد داشت. نکاتی که به طور حتم باید در اجرای ستونهای نگهدارنده بتنی رعایت شوند به شرح زیر می باشند:

الف- به هیچ وجه نباید از دیوار آجری نامنظم دو طرف دیوار به عنوان قالب استفاده نمود.

ب- باید قبل از اجرای دیوار ستونهای نگهدارنده بتنی اجرا شوند و دو طرف ستونهای بتنی قالب بندی شوند.

ج- برای اتصال ستون های بتنی نگهدارنده با دیوار آجری باید از میلگرد های افقی استفاده نمود. می توان در هنگام اجرای دیوار نیز زائده های منظم بتنی در دیوار ایجاد نمود.

 

شکل: ستون بتنی نگهدارنده دیوار آجری که بدون قالب بندی و با کیفیت بسیار ضعیف اجرا شده است و این ستون بتنی نه تنها کمکی به پایداری دیوار در زلزله نخواهد کرد بلکه ... !!

 

بیاموزیم: بجای استفاده از ستون­های نگهدارنده بتنی می توان با افزایش ضخامت دیوار آجری در فواصل منظم و مناسب ( حداکثر 4 متر) پایداری دیوار را به نحو بهتری تامین نمود و یا از ستون ها نگهدارنده پیش ساخته فلزی با ددستک ها مناسب استفاده نمود. (توضیحات بیشتر در کلاسهای آموزشی)

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 2:15  توسط ابراهیمی کیا |